TOK NIERUCHOMOŚCI
to Polska firma Rodzinna funkcjonująca od 1996 roku, wykonująca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 665 – 118 – 12 – 53, REGON 311015067. Priorytetową działalnością naszej firmy jest profesjonalna, kompleksowa obsługa klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu, wycen wszystkich rodzajów nieruchomości z terenu całego kraju oraz pomoc w uzyskaniu kredytu na sfinalizowanie zakupu tych nieruchomości. 

                               

         

             

          

 

Od niedawna poszerzyliśmy wykonywanie usług o projektowanie indywidualne domów, obiektów publicznych, budynków gospodarczych, inwentaryzacje budowlane, adaptacje projektów typowych, przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę, koordynacja międzybranżowa, doradztwo w zakresie architektury i aranżacji wnętrz.

W działaniu Naszym wykonujemy czynności marketingowe polegające na promowaniu zleconej nieruchomości do sprzedaży/wynajmu w tym poszukiwaniu nabywcy, poszukiwaniu właściwej nieruchomości dla klienta w celu kupna/wynajmu, kojarzenie stron transakcji w tym organizowanie obsługi prawnej, doradzanie w zakresie kupna wynajmu właściwej lokalizacji nieruchomości, doborze najlepszego kredytu na zakup wszystkich rodzajów nieruchomości oraz dokonywanie wycen tych nieruchomości pod zastaw wierzytelności bankowych. Jesteśmy z Państwem w trakcie całego procesu sprzedaży czy też wyszukiwania nieruchomości, negocjowania warunków umowy, aż do momentu jej podpisania.

Zauważając zmiany zachodzące na rynku nieruchomości i rosnące oczekiwania klientów dążymy do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie pogłębiając systematycznie naszą wiedzę przez samokształcenie oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach, seminariach organizowanych przez wybitnych specjalistów, pod patronatem merytorycznym Katedry Inwestycji Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W ciągu ostatnich 5 lat nieruchomości nabrały dużej wartości majątkowej, a obrót nimi niesie coraz większe ryzyko. Przeprowadzanie transakcji kupna/sprzedaży wymaga obecnie dużej wiedzy interdyscyplinarnej. Coraz trudniej sprzedać i niełatwo dobrze kupić coraz droższe działki i domy. Ogromną wagę ma trafne podejmowanie decyzji w oparciu o przebadany i oszacowany potencjał każdej nieruchomości. Wymaga to dobrej znajomości konkretnego terenu i jego uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych, społecznych w powiązaniu z przepisami prawa. Decyzje o zakupie czy sprzedaży nieruchomości pociągają za sobą ogromne środki pieniężne, dla jednych otwierające nowe możliwości finansowe, dla drugich obciążające spłatami kredytu na dziesiątki lat. Niezbędne jest dobre zaplanowanie wszystkich działań, by otrzymać to czego oczekujemy unikając ryzyka chybionego zakupu, czy źle skalkulowanej sprzedaży, późniejszych stresów, kosztownych dodatkowych działań, czy też strat finansowych. Posiadamy wykupione polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa i wyceny nieruchomości. Kierujemy się w swoim postępowaniu przy wykonywaniu pracy zasadami kodeksu etyki zawodowej, mając na względzie ochronę interesu Klientów, rzetelność i obowiązującą tajemnicę zawodową wobec osób trzecich, według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.

Działamy w zrzeszonym z Polską Federacją Rynku Nieruchomości Stowarzyszeniu Pośredników obrotu nieruchomościami Wielopolska Południowa oraz Pomorza i Kujaw w ramach systemu MLS. Jest to system wielokrotnego oferowania Ofert oraz współpracy pomiędzy pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Stosujemy Kartę Praw Klienta oraz wdrożyliśmy System Jakości Expert PFRN. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i praktyka w wykonywanych zawodach pozwala zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom świadczenia usług, nie boimy się wyzwań stawianych przez rynek nieruchomości, potrafimy sprostać wymaganiom klientów to pozwoliło nam na dokonanie wielu transakcji i stworzenie rzeszy zadowolonych klientów, polecającej nasze usługi swoim znajomym i bliskim.

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze oraz cudzoziemców. Licząc na osiągniecie korzyści obopólne zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług na podstawie zlecenia do sprzedaży kupna wynajmu oraz wyceny wszystkie rodzaje nieruchomości z terenu całego kraju. Zauważając zmiany zachodzące na rynku nieruchomości i rosnące oczekiwania klientów dążymy do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie pogłębiając systematycznie naszą wiedzę przez samokształcenie oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach, seminariach organizowanych przez wybitnych specjalistów, pod patronatem merytorycznym Katedry Inwestycji Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Licząc na osiągniecie korzyści obopólne zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług na podstawie zlecenia do sprzedaży kupna wynajmu oraz wyceny wszystkie rodzaje nieruchomości z terenu całego kraju.