Sprzedaż nieruchomości różni się zasadniczo od sprzedaży butów, biletów czy żywności przede wszystkim tym, że jest bardzo precyzyjnie uregulowana przez przepisy prawa, podlega wielu różnym zagrożeniom oraz związana jest z różnymi podatkami i opłatami.

Aby sprzedać nieruchomość i nie narazić się na przykre konsekwencje, trzeba spełnić wiele różnych warunków. Dobry pośrednik musi więc posiadać rozległą wiedzę, która pozwoli mu spełnić wszystkie wymagane prawem warunki, tak by nie narażać swojego klienta na przykre niespodzianki.

Nieruchomość często stanowi dorobek całego życia i jest dobrem o dużej wartości, a zatem trzeba się zastanowić, komu powierzyć jej sprzedaż. Sprawą bardzo ważną więc, jest wybór dobrej firmy, która zostanie przez klienta obdarzona zaufaniem oraz zapewni najlepsze spełnienie jego potrzeb. Klient powinien być obsłużony przez osoby posiadające stosowną wiedzę, zapewniającą przeprowadzenie transakcji bezpiecznie i w zgodzie z prawem. Aby zabezpieczyć klientów przed usługami niekompetentnych osób zajmującymi się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami zapisano obowiązki jakie musi spełnić osoba chcąca wykonywać ten zawód. Te obowiązki to:

  • Zdobycie podstaw wiedzy - minimum programowe;
  • Zdanie państwowego egzaminu i uzyskanie licencji zawodowej;
  • Uczestnictwo w ustawicznych szkoleniach;
  • Ubezpieczenie swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej;

Ponieważ jednak egzekwowanie prawa w Polsce jest dalekie od doskonałości, na rynku nieruchomości w dalszym ciągu działa wiele osób, nie posiadających stosownej wiedzy, które nie zdały wymaganego egzaminu i nie posiadają licencji. Samo posiadanie licencji nie gwarantuje niestety, ani uczciwości, ani pełnej wiedzy, której posiadanie wymaga ciągłego dokształcania. Dlatego decyzja o wyborze pośrednika - to decyzja bardzo ważna i trudna.

Warto zebrać na rynku opinię o sposobach działania pośredników, sprawdzić ich doświadczenie w zawodzie. Sprawdzić, czy podejmując się sprzedaży, podpisują wymagane prawem umowy pośrednictwa, czy wystawiają rachunki za wykonaną umowę. Przecież nie posiadając podpisanej umowy oraz rachunku za wykonaną usługę, klient nie ma żadnych możliwości złożenia reklamacji.

Bardzo ważne jest członkostwo w organizacjach zawodowych i udokumentowana współpraca z innymi pośrednikami. Często zdarza się, że powoływanie się na współpracę z innymi pośrednikami, jest wprowadzaniem klienta w błąd, po to aby tylko podpisać umowę. Członkostwo w organizacjach zawodowych i współpraca z innymi - wymusza stosowanie ustalonych zasad i standardów oraz ich egzekwowanie przez te organizacje i innych pośredników. Dlatego też najczęściej ci niekompetentni i nieuczciwi - nie należą do żadnych organizacji i z nikim nie współpracują.

Warto też sprawdzić w gdzie i w jaki sposób pośrednicy reklamują swoje oferty - czy w ogóle je reklamują. Od dobrej reklamy - załączonych zdjęć, odpowiedniego opisu - zależy jak szybko sprzeda się nieruchomość oraz jaką uzyskamy cenę za tą nieruchomość. Lepszy więc na pewno będzie ten pośrednik, który nie „oszczędza" na reklamach.