Sprzedaż nieruchomości różni się zasadniczo od sprzedaży butów, biletów czy żywności przede wszystkim tym, że jest bardzo precyzyjnie uregulowana przez przepisy prawa, podlega wielu różnym zagrożeniom oraz związana jest z różnymi podatkami i opłatami.

Czytaj więcej...

Aby sprawnie i bez „stresujących przygód" przeprowadzić sprzedaż nieruchomości, po podpisaniu umowy na wyłączność z pośrednikiem, którego obdarzyło się zaufaniem należy:

Czytaj więcej...

Na polskim rynku nieruchomości panuje zły zwyczaj podpisywania umów pośrednictwa tzw. otwartych, to znaczy jednocześnie z wieloma pośrednikami. Klienci przypuszczają, że w ten sposób szybciej sprzedadzą nieruchomość, bo więcej osób zajmuje się jej sprzedażą. Efekt takiego postępowania jest jednak dokładnie odwrotny.

Czytaj więcej...

Najistotniejszym elementem wpływającym na skrócenie czasu sprzedaży nieruchomości jest jej atrakcyjność na rynku. Najłatwiej i najszybciej sprzedaje się takie nieruchomości, których na rynku brakuje.

Czytaj więcej...

Często zdarza się w kontaktach z klientami kupującymi, że narzekają oni na pośredników z którymi mieli wcześniej kontakty, że oferowali im co innego niż oni oczekiwali.
To prawda, wielu pośredników, zamiast dobrze poznać oczekiwania klientów, wozi ich po wszystkich swoich ofertach, licząc na swój „bajer”, że może im się uda klientom coś wcisnąć.

Czytaj więcej...