Aby sprawnie i bez „stresujących przygód" przeprowadzić sprzedaż nieruchomości, po podpisaniu umowy na wyłączność z pośrednikiem, którego obdarzyło się zaufaniem należy:

 • przestać zajmować się tą sprawą i dać swobodę działania pośrednikowi,
 • ograniczyć swoje działania, wyłącznie do utrzymywania bieżącego kontaktu ze swoim pośrednikiem,
 • nie podejmować samodzielnie żadnych decyzji, ani zobowiązań wobec zainteresowanych kupców lub innych pośredników, bez wcześniejszego uzgodnienia ich z pośrednikiem, który pracuje dla nas,
 • informować na bieżąco pośrednika o wszelkich istotnych okolicznościach, mogących mieć wpływ na zbycie nieruchomości.

W wyniku działań reklamowych przeprowadzonych przez naszą firmę, w tym prezentację zdjęć nieruchomości mogą być podejmowane próby bezpośredniego kontaktu z właścicielem przez:

 • innych pośredników,
 • kandydatów na kupujących.

W takim przypadku należy:

 • bezwzględnie odmawiać bezpośredniego kontaktu,
 • odsyłać wszystkich do pośrednika prowadzącego sprzedaż (dla sprawdzenia ich tożsamości oraz wiarygodności),
 • nie prezentować nieruchomości żadnej osobie, która nie zostanie skierowana i zapowiedziana przez pośrednika.

Podejmując samodzielnie rozmowy ze zgłaszającymi się osobami, możecie się państwo narazić na podjęcie niekorzystnych dla siebie rozwiązań w wyniku różnego rodzaju działań tych osób. Tylko takie działanie, nie sterowane i nie wymuszane przez kupującego lub obcych pośredników, umożliwi nam czyli pośrednikowi wybranemu przez Was:

 • wybór najlepszego dla Was kupującego,
 • przeprowadzenie transakcji w sposób najlepszy dla właściciela z punktu widzenia przepisów podatkowych,
 • bezpieczeństwo prawne i rzeczywiste transakcji,
 • bezpieczeństwo rozliczeń finansowych i wydania nieruchomości kupującemu.

Również każda rozmowa z klientem, którego skierowała Agencja, powinna się odbywać w obecności pośrednika prowadzącego sprzedaż. Zabezpieczy to Państwa przed podjęciem nieświadomie, niekorzystnych dla siebie decyzji. W naszej praktyce ciągle spotykamy się z różnymi próbami namawiania naszych klientów do podejmowania rozmów bez naszego udziału. Praktyki takie stosują zarówno kandydaci na kupujących jak też niektórzy pośrednicy. Ich cel jest oczywisty - uzyskać jak najwięcej korzyści dla siebie (często Państwa kosztem).