Na polskim rynku nieruchomości panuje zły zwyczaj podpisywania umów pośrednictwa tzw. otwartych, to znaczy jednocześnie z wieloma pośrednikami. Klienci przypuszczają, że w ten sposób szybciej sprzedadzą nieruchomość, bo więcej osób zajmuje się jej sprzedażą. Efekt takiego postępowania jest jednak dokładnie odwrotny.

Pośrednik zamiast reklamować ofertę, ukrywa ją przed innymi, bojąc się że w wyniku tej reklamy inni pośrednicy również podpiszą umowę z klientem. Tymczasem tylko jeden z pośredników dostanie prowizję, ten który sprzeda, albo żaden - jeżeli klient sam sprzeda nieruchomość. Więc jego szanse otrzymania prowizji tym bardziej maleją im lepiej zareklamuje ofertę. Ten problem jednoznacznie rozwiązuje umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności.

Gdy umowę ma podpisany jeden pośrednik, ma on gwarancję uzyskania prowizji jeśli dobrze poprowadzi sprzedaż i dojdzie do sprzedaży. Nie boi się, że ofertę podbiorą mu inni pośrednicy, reklamuje ją i udostępnia wszystkim klientom oraz pozostałym pośrednikom, którzy swoją prowizję otrzymają od klienta kupującego.

Jakie korzyści odnosi klient, podpisując umowę z klauzulą wyłączności, z jednym tylko pośrednikiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zdać sobie sprawę z dwóch bardzo ważnych faktów:
 • Aby szybko i dobrze sprzedać nieruchomość, trzeba o sprzedaży szybko poinformować jak największą liczbę osób, zarówno potencjalnych klientów, jak i pośredników.
 • Reklama ofert - czasami trwająca bardzo długo - to bardzo kosztowny element procesu sprzedaży.
Powierzając jednemu tylko pośrednikowi (wyłączność) sprzedaż nieruchomości, klient odnosi następujące korzyści:
 • Sprzedaż nieruchomości przestaje być problemem klienta, a staje się problemem tego pośrednika, który będzie ją prowadził. On zastępuje klienta we wszystkich czynnościach związanych ze sprzedażą. Rola klienta ogranicza się do akceptacji działań pośrednika oraz dostarczenia stosownych dokumentów.
 • Koszt reklamy oferty na rynku, nie jest kosztem klienta - tylko kosztem pośrednika.
Pośrednik przez cały okres sprzedaży ponosi koszty reklamy nieruchomości. Szeroka reklama - to możliwość:
 •  szybkiej sprzedaży,
 •  wybrania najlepszego kupującego,
 •  uzyskania najlepszej ceny.

Dobry pośrednik lepiej zareklamuje nieruchomość, bo:

 • to jest jego praca i zna się na tym,
 • ma większe możliwości i kontakty,
 • bo współpracuje z innymi pośrednikami oraz mediami.

Oferta jest dobrze, szczegółowo opisana, ze zdjęciami. Klienci oglądając dobrze opisaną ofertę w internecie, już przy komputerze podejmują wstępną decyzję o akceptacji oferty. Sprzedający nie ma więc niepotrzebnych oględzin ludzi, którzy szukają czegoś innego. Oferta jest powszechnie i szeroko dostępna - klientom i pośrednikom - w internecie i prasie. Pośrednik nie musi ukrywać oferty przed innymi, bo jako jedyny ma umowę gwarantującą mu zapłatę prowizji - co umożliwia mu odzyskanie pieniędzy włożonych w reklamę oferty. Dzięki współpracy oraz reklamie, poszukiwaniem kupującego mogą zajmować się również inni pośrednicy.

Za sprzedaż odpowiada przed klientem jeden pośrednik - ten którego sobie wybrał i do którego ma zaufanie. Na rynku nie pojawiają się więc różne ceny na tą sama nieruchomość. Klient oszczędza czas, kontaktując się tylko z jednym pośrednikiem, ma zatem lepszą kontrolę nad procesem sprzedaży. Nie traci czasu na kontakty z wieloma pośrednikami - z nimi kontaktuje się pośrednik prowadzący sprzedaż. Pośrednik zadba o zgodność transakcji prawem i podejmie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

Aby zapewnić ofertom naszych klientów jak najlepszą reklamę, firma nasza jest Partnerem
SYSTEMU MLS KIP WIELOKROTNEGO OFEROWANIA NIERUCHOMOŚCI. MLS - to profesjonalna reklama nieruchomości:

Warunkiem umieszczenia oferty w Systemu Oferowania Nieruchomości, jest zawarcie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności!
Uczestnictwo w SYSTEMIE MLS KIP - to dobrowolnie podjęty obowiązek stosowania wysokich standardów pracy pośrednika, a więc lepsza praca dla klienta i większe bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Jakie czynności wykonujemy dla klienta, który powierzy naszej firmie sprzedaż nieruchomości na wyłączność?

Aby dobrze wyeksponować ofertę i móc nadać jej w Systemie Oferowania Nieruchomości MLS KIP musimy wykonać wiele czynności, między innymi:

 • sprawdzamy stan prawny nieruchomości,
 • sprawdzamy i wykonujemy dokładny opis stanu fizycznego i technicznego nieruchomości,
 • sprawdzamy stan zadłużenia nieruchomości,
 • określamy aktualną wartość rynkową nieruchomości,
 • sprawdzamy posiadane przez klienta dokumenty,
 • ustalamy jakie dokumenty będą potrzebne do zawarcia transakcji,
 • pomagamy zorganizować pozyskanie koniecznych dokumentów,
 • przygotowujemy i uzgadniamy z właścicielem plan marketingowy dla procesu sprzedaży,
 • opracowujemy reklamy i typujemy media i miejsca reklamy,
 • wprowadzamy ofertę do Systemu Oferowania Nieruchomości MLS, aby udostępnić jej sprzedaż innym pośrednikom,
 • wykupujemy powierzchnię reklamową w mediach określonych w planie marketingowym,
 • wykonujemy niezliczone ilości telefonów dla zaproponowania oferty klientom,
 • prezentujemy ofertę kupującym,
 • dbamy o bezpieczne przeprowadzenie transakcji i rozliczenie klientów,
 • pomagamy w przekazaniu nieruchomości kupującemu.

Wykonujemy te wszystkie czynności, bo mamy gwarancję odzyskania pieniędzy włożonych w reklamę nieruchomości i wykonywanie wyżej wymienionych czynności.

Czy wymienione wyżej czynności wykonują pośrednicy, którzy obniżają prowizję i nie podpisują umowy z klauzulą wyłączności? Czy ich działania przyniosą najlepszy efekt?
Czy warto ryzykować bezpieczeństwo transakcji i nieprofesjonalne działanie po to, aby zaoszczędzić niewielką kwotę w stosunku do wartości transakcji. Wnioski oraz odpowiedź należy do Państwa.