Świadomość większości klientów, na temat pracy którą wykonuje pośrednik w obrocie nieruchomościami jest prawie żadna. I nie jest to wina klienta. Jego świadomość kształtują doniesienia medialne na temat tego czego pośrednik nie zrobił. Także sami pośrednicy w większości nie informują swoich klientów o wszystkich czynnościach jakie wykonują. Najpopularniejsza opinia jest taka, że przyjmują ofertę od jednego klienta, pokazują ja drugiemu i wystawiają fakturę.


Zobaczmy jaki jest prawie pełny wykaz czynności wykonywanych przez pośrednika i zastanówmy się czy każdy klient jest w stanie załatwić to sobie sam.

 

1. Sprawdzenie stanu prawnego wymaga:

 • zidentyfikowania właścicieli;
 • sprawdzenie posiadanych przez klienta dokumentów;
 • sprawdzenie zapisów w rejestrach państwowych i gminnych;
 • wskazanie, czy dla zbycia nieruchomości wymagane jest jakieś „wyczyszczenie stanu prawnego”
 • pomoc klientom w ewentualnym „czyszczeniu stanu prawnego”;
 •  określenie koniecznych do zbycia dokumentów;
 • pomoc w ich zdobyciu;

2. Wykonanie inwentaryzacji stanu faktycznego nieruchomości:

 •  sporządzenie opisu obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego;
 •  zweryfikowanie opisu w drodze indywidualnych oględzin;
 •  sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
 •  identyfikacja wad i zalet;

3. Sprawdzenie stanu zadłużeń i obciążeń nieruchomości:

 •  Podatki i opłaty lokalne;
 •  Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
 •  Zadłużenia wobec banków i innych pożyczkodawców;
 •  Obciążenia służebnościami i uwarunkowaniami

4. Określenie najaktualniejszej, możliwej do uzyskania ceny nieruchomości:

 • Porównanie oferty z ostatnimi nieruchomościami zbywanymi na rynku lokalnym;
 • Zapoznanie się z cenami transakcyjnymi podobnych nieruchomości;
 • Określenie aktualnego stanu rynku - popytu i podaży;

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności pośrednik może przystąpić do uzgodnienia warunków
umowy pośrednictwa z klientem. Do podpisania umowy powinno dojść po osiągnięciu porozumienia co do ceny sprzedaży oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności, terminów realizacji oraz wysokości wynagrodzenia pośrednika.
5. Opracowanie reklamy:

 • Sporządzenie opisu reklamowego oferty;
 • Opracowanie sposobów i miejsc reklamy;
 • Wykonanie materiałów reklamowych;
 • Wykupienie reklamy w wytypowanych mediach;
 • Odpowiadanie na zapytania z reklam;

6.  Wprowadzenie oferty do systemu informatycznego firmy oraz udostępnienie jej innym pośrednikom  do sprzedaży;
7.  Wykonywanie niezliczonych ilości telefonów w celu realizacji umowy dla zaproponowania oferty klientom;
8.  Wyjazdy w teren w celu prezentacji ofert klientom, gromadzenia dokumentów i wykonywania czynności    sprawdzających.
9. Organizowanie spotkań klientów i pomoc w dojściu do porozumienia;
10.  Ocena wiarygodności finansowej kupujących;
11. Pomoc w wyborze sposobu finansowania transakcji, kredytu i banku;
12. Zaplanowanie sposobu organizacji transakcji, terminów poszczególnych czynności i zabezpieczeń dla klientów;
13. Pomoc w ustaleniu warunków zawarcia umowy, zabezpieczających interesy stron transakcji;
14. Ocena zapisów umowy kredytowej pod katem ryzyka zapłaty wynagrodzenia dla sprzedającego.
15. Zgromadzenie potrzebnych dokumentów, omówienie transakcji z notariuszem.
16. Dopilnowanie realizacji transakcji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
17. Pomoc w organizacji rozliczenia zadłużeń sprzedającego.
18. Uczestnictwo w wydaniu nieruchomości, sporządzenie protokółu wydania.
Warto przy tym dodać, że wszystkie te czynności pośrednik wykonuje na własny koszt
od momentu podpisania umowy pośrednictwa. Bo wynagrodzenie otrzymuje dopiero na uzgodnionym etapie realizacji umowy. A wcale nierzadko zdarza się, że realizacja umowy trwa rok i dłużej.