Działki budowlane na sprzedaż, Żychlin gm. Stare Miasto Zadzwoń po cenę

Powierzchnia działki
od 602m2
Działki budowlane o pow. od 602m2 do 927m2 położone na urokliwym osiedlu w sąsiedztwie lasu w miejscowości Żychlin gm. Stare Miasto. Działki o regularnych kształtach, w całości objęte planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Działki częściowo zadrzewione, z możliwością wskazania drzew które maja zostać pozostawione bądź wycięcie wszystkich istniejących przez Sprzedającego. 

Zgodnie z UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016 RADY GMINY STARE MIASTO z dnia 30 czerwca 2016 r. szczegóły dotyczące przeznaczenia:
 
2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN obowiązuje:
1) dla budynków mieszkalnych dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym, dachówką bitumiczną lub blachą, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 20° - 45°;
2) dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych dopuszcza się dachy płaskie ze spadkiem technologicznym lub skośne o kącie nachylenia 15° - 45°;
3) elewacje budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna albo kamienia;
3. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dla zabudowy obowiązuje:
a) wskaźnik intensywności zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej od 0,1 do 0,5;
b) maksymalna wysokość zabudowy do kalenicy - 10,0 m;
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40 %;
d) maksymalna powierzchnia zabudowana działki - 25 %;
e) preferowany prostopadły układ głównej kalenicy budynku mieszkalnego w relacji do linii zabudowy
2) dla budynków ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3) dopuszcza się lokalizacje budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;
4) miejsca parkingowe należy zabezpieczyć w granicach własnego terenu zgodnie z § 14;
5) dojazd od strony istniejącej drogi publicznej dojazdowej lub drogi wewnętrznej.

Proponowane kwoty za działki:
RZĄD LEWY
901m2 - 110.800zł
698m2 - 85.850zł
678m2 - 83.400zł
658m2 - 80.900zł
637m2 - 78.350zł
615m2 - 75.650zł
679m2 - 83.500zł
690m2 - 84.850zł

RZĄD ŚRODKOWY (L)
740m2 - 91.000zł
659m2 - 81.050zł
659m2 - 81.050zł
659m2 - 81.050zł
659m2 - 81.050zł
638m2 - 78.450zł
680m2 - 83.650zł
602m2 - 74.050zł

RZĄD ŚRODKOWY (P)
773m2 - 95.100zł
659m2 - 81.050zł
659m2 - 81.050zł
659m2 - 81.050zł
660m2 - 81.200zł
636m2 - 78.200zł
602m2 - 74.050zł
663m2 - 81.550zł
RZĄD PRAWY
927m2 - 114.000zł
920m2 - 113.150zł
762m2 - 93.700zł
819m2 - 100.750zł
693m2 - 85.250zł
784m2 - 96.450zł

ul. Świerkowa Żychlin
Żychlin, wielkopolskie 62-510
Polska
Województwo: wielkopolskie
Region: gm. Stare Miasto
Typ oferty: Sprzedaż
Numer oferty: 1203
Wiesław Nowiński
TOK Nieruchomości

P: 63 2400028
M: +48605618289
Kontakt z pośrednikiem
Powierzchnia działki
od 602m2
ul. Świerkowa Żychlin
Żychlin, wielkopolskie 62-510
Polska
Województwo: wielkopolskie
Region: gm. Stare Miasto
Typ oferty: Sprzedaż
Numer oferty: 1203
Wiesław Nowiński
TOK Nieruchomości

P: 63 2400028
M: +48605618289
Kontakt z pośrednikiem